Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B1

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B1

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B2

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจร่างกายเบื้องต้น ทั้งชาย/หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B3 Male

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจร่างกายเบื้องต้น

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B3 Female

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจร่างกายเบื้องต้น

บริการตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit

ตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit ราคา 300 บาท พร้อมใบรับรองผลตรวจ (ไม่รวมใบรับรองแพทย์)

แพคเกจผ่าตัดต้อกระจก

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดต้อกระจกคือ อายุที่เพิ่มขึ้น พบว่าต้อกระจกสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ช้าก็เร็ว แต่จะพบมากในผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่แล้วประมาณ 80%

แพ็กเกจผ่าตัดข้อเข่าเทียม

ข้อเข่า เราเข้าใจ

โปรแกรมชุดตรวจสุขภาพคัดกรองความดันโลหิตสูง

โปรแกรมชุดตรวจสุขภาพคัดกรองความดันโลหิตสูง

Executive Wellness Check up

Executive Wellness Check up ชุดตรวจสุขภาพ มากกว่า 40 รายการ

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.