Bangpakok Hospital

แพคเกจ

โปรแกรมผ่าตัดนิ้วล็อค Trigger Finger

โปรแกรมผ่าตัดนิ้วล็อค Trigger Finger
ราคา 15,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

โปรแกรมฉีดสเตียรอยด์เข้าโพรงกระดูกสันหลัง

โปรแกรมฉีดสเตียรอยด์เข้าโพรงกระดูกสันหลัง
ราคา 29,00 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

แพ็กเกจฟื้นฟูผู้สูงอายุบางปะกอกอายุรเวช

แพ็กเกจฟื้นฟูผู้สูงอายุบางปะกอกอายุรเวช
เริ่มต้น 4,000 บาท

โปรแกรมฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น PRP

โปรแกรมฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP)
ราคา 8,500 บาท / 1 ข้าง (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (0,2,6)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (0,2,6)
ราคา 19,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (0,2,6)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (0,2,6)
ราคา 8,700 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี Lady Check up 1

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lady Check up 1
ราคา 3,100 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี Lady Check up 2

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lady Check up 2
ราคา 4,300 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย ผู้หญิง B3+B3

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย ผู้หญิง B3+B3
ราคา 15,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.