Bangpakok Hospital

ศูนย์การแพทย์

        ศูนย์การแพทย์ต่างๆของเรา พร้อมให้บริการภายใต้ทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญควบคู่ไปกับเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลกและมีคุณภาพสูง ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ

ศูนย์ ตา หู คอ จมูก

ให้บริการทั้งผู้ใหญ่และเด็ก มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกที่มีชื่อเสียง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์และผลงานจดสิทธิบัตรทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผ่าตัดมายาวนาน

ศูนย์กายภาพบำบัด

ให้บริการกายภาพบำบัด ด้วยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการรักษา

ศูนย์การแพทย์ ระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์การแพทย์ ระบบทางเดินอาหารมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ ให้บริการ ทั้งการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย เราใส่ใจสุขภาพของคุณประดุจญาติสนิทของเรา

ศูนย์กุมารเวช

ดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก แบบองค์รวมอย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ครบทุกสาขาครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นให้เหมาะสมแต่ละบุคคล เพศ อายุ และปัจจัยที่เสี่ยงในการทำงาน ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจร เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจในความถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนความรวดเร็วของการรายงานผล และการใส่ใจบริการทุกขั้นตอน

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 2 ของโรงพยาบาลบางปะกอก 1 ประกอบด้วยเครื่องมือทันตกรรมที่ได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการป้องกันการติดเชื้อที่สมบูรณ์ครบวงจร โดยคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยของผู้รับบริการ และ ทันตบุคลากรเป็นสำคัญ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก

ให้การดูแลรักษา ความผิดปกติของกระดูกข้อและกล้ามเนื้อได้อย่างครบถ้วน บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดกระดูกโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์การผ่าตัดอย่างเชี่ยวชาญ ด้วยมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยระดับโลก JCI

ศูนย์สูตินรีเวช

ให้บริการโดยสูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วย ทีมกุมารแพทย์ที่มีประสบการณ์ สามารถให้การดูแลครรภ์มารดาและให้การรักษาทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตลอด 24 ชม.

ศูนย์อายุรกรรม

เราใส่ใจสุขภาพของคุณประดุจญาติสนิทของเราเพราะการเจ็บป่วยในโรคเดียวกันอาจจะไม่เหมือนกัน เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดที่เป็นคุณเพื่อวางแผนการรักษา ฟื้นฟู และป้องกันความเสี่ยงเฉพาะของคุณ เราพร้อมด้วยทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับเครื่องมือที่ทันสมัย

ศูนย์โรคต่อมไร้ท่อและเบาหวาน

เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดที่เป็นคุณเพื่อวางแผนการรักษา ฟื้นฟู และป้องกันความเสี่ยงเฉพาะของคุณ เราพร้อมด้วยทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับเครื่องมือที่ทันสมัย ที่จะดูแลคุณ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก

ศูนย์ไตเทียม

เป็นศูนย์ที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างครบวงจรเมื่อต้องเริ่มต้นในการฟอกเลือดฯ ด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยมีเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติประจำทุกเครื่อง

แผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤติที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเร่งด่วนและถูกต้อง เราพร้อมที่จะให้บริการคุณ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถรับรองผู้ป่วยได้ทุกสถานการณ์

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.