Bangpakok Hospital

แพคเกจ

Exclusive Wellness Check up

Exclusive Wellness Check up โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน
ราคา 18,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ราคา 550 บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

แพ็กเกจทันตกรรมรากฟันเทียม

แพ็กเกจทันตกรรมรากฟันเทียม
เริ่มต้น 26,999 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ราคา 4,900 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
ราคา 4,900 บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก
เริ่มต้น 6,100 บาท (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงวัย

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงวัย
เริ่มต้น 550บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

แพ็กเกจวัคซีนเสริมสำหรับเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนเสริมสำหรับเด็ก
เริ่มต้น 2,200 บาท (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.