Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 1 


pg168 สล็อตxo ทดลองเล่นสล็อต สล็อต ออโต้ สล็อต ออโต้ สล็อต slot wallet

      โรงพยาบาลบางปะกอก เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ในเครือของโรงพยาบาลบางปะกอก (BPK Hospital Group)  ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร  โรงพยาบาลบางปะกอก 1  เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2537 ก่อตั้งโดย แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และ รองศาสตราจารย์พิทยา จันทรกมล

        สุขภาพที่ดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ดังสุภาษิตที่ว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” การเริ่มต้นดูแลสุขภาพ สามารถเริ่มได้ทันที ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยง และบั่นทอนสุขภาพ ดังนั้น การดูแลสุขภาพ จึงเริ่มตั้งแต่ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย การทานอาหารที่มีประโยชน์ การทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เกิดความเครียด เพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจทั้ง 2 สิ่ง มีความเชื่อมโยงกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพร่อง ย่อมส่งผลกระทบต่ออีกส่วนตามไปด้วย  เพื่อสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว  โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก จึงให้ความใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพของท่านในทุกๆด้าน  

พญ.เจรียง จันทรกมล
กรรมการผู้อำนวยการ

ประวัติความเป็นมา 

         โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ( BPK Hospital Group ) เริ่มก่อตั้งโดยแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และรองศาสตราจารย์พิทยา จันทรกมล เมื่อปีพุทธศักราช 2524 โดยใช้ชื่อว่าบางกอกโพลีคลินิก ซึ่งจากการให้บริการที่เปี่ยมด้วยนํ้าใจและการเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญคอยดูแลเอาใจใส่ จึงทำให้ได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง และโดยรอบมากขึ้นเรื่อยๆ  จนสามารถขยับขยายสถานที่และจัดตั้งเป็น โรงพยาบาลบางปะกอก1 และด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้มีสถานที่ทันสมัยสมบูรณ์พร้อมพรั่งด้วยแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยทั่วไป แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกจึงได้ขยายกิจการโรงพยาบาลอีกหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล


โรงพยาบาลและคลินิคในเครือบางปะกอก จำนวน 8 แห่ง

1. โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เปิดดำเนินการ พ.ศ.2537
2. โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดดำเนินการ พ.ศ.2539
3. โรงพยาบาลบางปะกอก 8 เปิดดำเนินการ พ.ศ.2546
4. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดดำเนินการ พ.ศ.2546
5. สถานพยาบาลบางปะกอก 2 บางบอน เปิดดำเนินการ พ.ศ.2533
6. บางปะกอกคลินิกเวชกรรม เปิดดำเนินการ พ.ศ.2524
7. โรงพยาบาลปิยะเวท เริ่มดำเนินการโดยกลุ่มรพ.เครือบางปะกอก วันที่ 1 มกราคม 2559
8. โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2 เริ่มดำเนินการโดยกลุ่มรพ.เครือบางปะกอก วันที่ 1 มกราคม 2559 


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

วิสัยทัศน์

       โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านการบริการ

พันธกิจ (BEST)

B : Best of Treatment

E : Excellent of Services

S : Speed of Services

T : Teamworkค่านิยม (HEART)

H : Holistic care  :  ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้ง กาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ

E : Excellence Service  :  การบริการเหนือความคาดหมาย

A : Accountability  :  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

R : Result Oriented  :  การมุ่งเน้นที่ผลงานสู่เป้าหมาย

T : Teamwork  :  การช่วยเหลือทำงานเป็นทีม       

การรับรองมาตรฐาน HA 


Hospital Accreditation (HA)  เป็นการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยคณะกรรมการพัฒนาสถานพยาบาล  ซึ่งโรงพยาบาลที่จะได้รับมาตรฐาน HA นั้นต้องจะต้องผ่านการประเมินครอบคลุมทุกมิติของการให้บริการรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน

            โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA  ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า โรงพยาบาลบางปะกอก 1 มีระบบการดูแล รักษาผู้ป่วย และโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก


โรงพยาบาลในเครือ

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.