Bangpakok Hospital

แพคเกจ

Executive Wellness Check up

Exclusive Wellness Check up
ราคา 15,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

Happy Birthday สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกครอบครัว BPK1

Happy Birthday สิทธิพิเศษสำหรับครอบครัว BPK1
มอบแพ็กเกจชุดตรวจสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Myer's Cocktail Program 1 ครั้ง

Myer's Cocktail Program ราคา 1,999 บาท

Myer's Cocktail Program 10 ครั้ง

Myer's Cocktail Program จำนวน 10 ครั้ง
ราคา 17,500 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

Myer's Cocktail Program 5 ครั้ง

Myer's Cocktail Program จำนวน 5 ครั้ง
ราคา 9,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

Package ตรวจสุขภาพก่อนแต่งบุรุษ

ก้าวสู่ชีวิตคู่ ได้อย่างมั่นใจ ชุดตรวจสุขภาพก่อนแต่งสำหรับบุรุษ

Package ตรวจสุขภาพก่อนแต่งสตรี

ก้าวสู่ชีวิตคู่ ได้อย่างมั่นใจ ชุดตรวจสุขภาพก่อนแต่งสำหรับสตรี

Sleep Management Program โปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาการนอนหลับ

Sleep Management Program โปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาการนอนหลับ
ราคา 19,900บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

Stress Management Program โปรแกรมวางแผนและการจัดการความเครียด

Stress Management Program โปรแกรมวางแผนและการจัดการความเครียด
ราคา 18,900บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.