Bangpakok Hospital

แพคเกจ

แพ็กเกจฝากครรภ์อุ่นใจ

แพ็กเกจฝากครรภ์อุ่นใจ
เริ่มต้น 18,900 บาท

โปรแกรมตรวจสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย

โปรแกรมตรวจสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย
ราคา 14,400 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ฮอร์โมนในร่างกาย

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ฮอร์โมนในร่างกาย
ราคา 14,400 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

Myer’s Cocktail Program 1 ครั้ง

Myer's Cocktail Program 1 ครั้ง
ราคา 2,500 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

Myer’s Cocktail Program 5 ครั้ง

Myer's Cocktail Program 5 ครั้ง
ราคา 11,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ราคา 2,500 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
ราคา 2,500 บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B1

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B1
ราคา 2,900 บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B2

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B2
ราคา 6,500 บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B3 Female

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B3
ราคา 10,500 บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.