Bangpakok Hospital

แพคเกจ

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนักในร่างกาย

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนักในร่างกาย
ราคา 6,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

แพ็กเกจผ่าตัดข้อเข่าเทียม

แพ็กเกจผ่าตัดข้อเข่าเทียม
ราคา 180,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

แพ็กเกจผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscope

แพ็กเกจผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscope
เริ่มต้น 200,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก
เริ่มต้น 40,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

Exclusive Wellness Check up

Exclusive Wellness Check up โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน
ราคา 18,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ราคา 550 บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

แพ็กเกจทันตกรรมรากฟันเทียม

แพ็กเกจทันตกรรมรากฟันเทียม
เริ่มต้น 26,999 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ราคา 4,200 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
ราคา 4,200 บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก
เริ่มต้น 6,100 บาท (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.