Bangpakok Hospital

ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

12 เม.ย. 2566

   วันที่ 11 เมษายน 2566 โรงพยาบาลบางปะกอก1 โดย
นายแพทย์อำนาจ พิศาลจำเริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก1
ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทย
 


Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.