Bangpakok Hospital

e –Claim Awards 2018

14 พ.ค. 2562


 

      บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด   มอบเกียรติบัตร ให้แด่ โรงพยาบาลบางปะกอก 1  โดย  นายแพทย์อำนาจ  พิศาลจำเริญ  รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหาร โรงพยาบาลบางปะกอกเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล e–Claim Awards 2018   ประเภท สถานพยาบาลที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบสินไหมอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าหนึ่งพันข้อมูล  ดีเด่น อันดับ 1    มอบ ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม  2562 Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.