Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. มโนธรรม พงษ์อำไพ
ความเชี่ยวชาญ: โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎ 

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.