Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. วินัย ลุนพรม
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์หัวใจ
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เกี่ยวกับโรค:
โรคหัวใจ

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรสาขา : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ความดันโลหิต

(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.