Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

ทพ. ศักดิ์ชัย สุขุมพันธนาสาร
ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
ทันตกรรมทั่วไป
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร  :  Doctor of Dental Surgery University of missouri of kansas city

(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.