Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

ทพ. ภัทรวุฒิ ลิ้มป์ชนาภา
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมช่องปาก

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
ศัลยกรรมช่องปาก
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร  :  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรสาขา  :  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.