Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ภาวะตับอักเสบ

21 ต.ค. 2562

 

เมื่อตรวจพบภาวะตับอักเสบ

ตับ (Liver)  เป็นอวัยวะอยู่ในช่องท้องด้านขวาบนใต้กะบังลม  PG BETFLIX ทำหน้าที่ผลิตโปรตีนและสารที่จำเป็นต่าง ๆ และขจัดสารพิษออกจากร่างกาย  เราประเมินการทำงานของตับได้จากการตรวจเลือดโดยดูค่าเอนไซม์   AST,ALT  หรือ SGOT/SGPT  ค่าปกติจะ

อาการของตับอักเสบ

 • อาจไม่มีอาการ หรือจะพบ ได้จากการตรวจสุขภาพประจำปี หรืออาจมีอาการอ่อนเพลียคล้ายเป็นหวัด  อาจมีไข้ต่ำ ๆ คลื่นไส้ อาเจียน จุกแน่นใต้ชายโครงขวาจากตับโต ปัสสาวะเข้ม ตาเหลือง ตัวเหลือง

สาเหตุของภาวะตับอักเสบ

 • ไวรัสตับอักเสบ เป็นสาเหตุที่สำคัญ แบ่งเป็น ตับอักเสบเอ ติดเชื้อจากอาหารที่ไม่สะอาด  ส่วนตัวที่สำคัญคือ ตับอักเสบบี และซี  ซึ่งติดต่อมาจากมารดาสู่ทารก  ทางเพศสัมพันธ์  และทางการได้รับเลือด
 • แอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของตับอักเสบและโรคตับเรื่องรัง หรือ ตับแข็ง และมะเร็งตับ
 • ยาและสารเคมีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยาที่ใช้รักษาโรค เช่น พาราเซตามอล   ไอบูโพรเฟ่น  ยารักษาวัณโรค  รวมถึงยาฮอร์โมน วิตามินบำรุง  สมุนไพรต่างๆ
 • ไขมันพอกตับ มักพบในผู้ที่มีน้ำหนักเกิน และมีกิจวัตรที่ไม่ค่อยออกกำลังกายและใช้พลังงาน มีไขมันสะสมสูง
 • การติดเชื้ออื่นๆ เช่น ภาวะไข้เลือดออก  ไข้รากสาด  ไข้ป่า  (มาลาเรีย)
 • การอุดกันทางเดินน้ำดี เช่น นิ่ว / เนื้องอกในท่อนน้ำดี  ถุงน้ำดี / ท่อน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน
 • อื่น ๆ เช่น ภาวะตับอักเสบจากภูมิแพ้ตนเอง

 

             เมื่อตรวจพบภาวะตับอักเสบควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและให้การรักษาอย่างเหมาะสม   เนื่องจากตับอักเสบแบบเฉียบพลันอาจอันตราย และหากเป็นแบบเรื้อรังปล่อยไว้นานไม่รักษาก็มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงในระยะยาว เช่น ตับแข็ง หรือมะเร็งตับได้

 

ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบางปะกอก 1

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

โทร. 02-109-1111 ต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

LINE @ : goo.gl/75s9DL

Facebook : goo.gl/h6T9Qd

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.