Bangpakok Hospital

ศูนย์ ตา หู คอ จมูก


     ให้บริการดูแลรักษา  อาการต่างๆที่เกี่ยวกับดวงตา และ ทางด้าน หู คอจมูก ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ร่วมถึงการวินิจฉัยโรคและการป้องกันโรคเช่น การตรวจ  เบาหวานขึ้นตา   การเจาะตากุ้งยิง

ด้านสายตา

  • การตรวจวัดสายตาทั่วไป
  • การตรวจรักษาตาทั่วไป
  • การผ่าตัดตา ต้อหิน  ต้อกระจก
  • การผ่าตัดต้อกระจกด้วยเครื่องสลายต้อกระจกและใส่เลนส์ตาเทียมชนิดพับ Phacoemu lsification

ด้านหู คอ จมูก

- การตรวจรักษาโรคติดเชื้อของหู

- การตรวจการทำงานของหูชั้นกลางและชั้นใน

- การตรวจการทำงานของประสาทการทรงตัว

- การตรวจการได้ยิน (Audiometry)**

- การใส่เครื่องช่วยฟัง (hearing aid fitting)**

- การตรวจวัดแรงดันในหูชั้นกลาง (Tympanometry)

** หมายเหตุ การตรวจการได้ยิน(Audiometry)**และ การใส่เครื่องช่วยฟัง (hearing aid fitting)**โปรดนัดหมายล่วงหน้า 

- การตรวจรักษาโรคติดเชื้อที่คอ

- การตรวจรักษาและผ่าตัดรอยโรคของต่อมน้ำลาย เช่น ต่อมน้ำลายอักเสบ ก้อนและเนื้องอกของต่อมน้ำลาย

- การตรวจรักษาและผ่าตัดรอยโรคของต่อมทอนซิลและอะดินอยด์ เช่น ทอนซิลอักเสบ ทอนซิลโต หินปูนของต่อมทอนซิล เนื้องอกของต่อมทอนซิล

- การส่องกล้องตรวจภายในช่องจมูก (rigid or fiber optic nasal endoscopy)

- การตรวจรักษาและผ่าตัดเนื้องอกในช่องจมูก

- การตรวจรักษาและผ่าตัดโรคไซนัส

ภูมิแพ้ (Allergy Center)  ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้ของจมูกทั้งชนิดตามฤดูกาลและเป็น ทั้งปี ผู้ป่วยโรคแพ้อากาศที่มีอาการจาม คันจมูก น้ำมูกไหล   คันตา คันตามผิวหนัง   ลมหายใจมีกลิ่น ที่รักษาด้วยการใช้ยาไม่ได้ผลหรือมีข้อห้ามในการใช้ยา สามารถรักษาโรคภูมิแพ้ด้วยวิธีสร้างภูมิต้านทานต่อโรคภูมิแพ้ (Hyposensitization) ชนิดของการให้บริการของศูนย์โรคภูมิแพ้ ได้แก่ 

- การทดสอบโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin Prick Test)

- การฉีดวัคซีนภูมิแพ้แบบ high dose และ step ladder

การนัดหมาย
เปิดทำการทุกวัน  เวลา 08:00 - 20:00 น. 
ศูนย์ ตา หู คอ จมูก  ชั้น 4  โรงพยาบาลบางปะกอก 1

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–1111 ต่อ 1433

Email : [email protected]

ID Line : @bangpakok1hospital

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.