Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. จักรกฤษณ์ กรณโสภณพันธ์
ความเชี่ยวชาญ: หู คอ จมูก

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ ตา หู คอ จมูก
ความเชี่ยวชาญ:
หู คอ จมูก
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

 (ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

ตารางเวลาของแพทย์

วัน
เวลา
โรงพยาบาล
วันจันทร์
09:30 - 16:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
วันอังคาร
09:30 - 19:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
วันพุธ
09:30 - 18:30 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
วันพฤหัสบดี
09:30 - 16:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
วันศุกร์
16:00 - 18:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
วันเสาร์
13:00 - 16:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
วันอาทิตย์
17:00 - 18:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.