Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ร่วมงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022

22 มิ.ย. 2566

   โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ร่วมงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022

     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , นายแพทย์อำนาจ พิศาลจำเริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และนายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนเข้าร่วมรับรางวัลในงาน “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022” ณ Camellia Ballroom ชั้น1 โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  ทั้งนี้โรงพยาบาลในเครือฯที่ได้รับรางวัลพร้อมประเภทรางวัลต่างๆที่ได้รับมีดังนี้

  1. โรงพยาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล

-ได้รับรางวัลประเภท Creativity and Innovation Silver Award (รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับ นวัตกรรมใหม่)

  1. โรงพยาบาลบางปะกอก1

-ได้รับรางวัลประเภท Collaboration Bronze Award (รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร)

  1. โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

-ได้รับรางวัลประเภท Caring Bronze Award (รางวัลด้านการดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นเลิศ)

 ในนามเครือโรงพยาบาลบางปะกอกขอขอบคุณตัวแทนฯและผู้รับบริการทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในฐานะโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ในครั้งนี้ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการให้บริการในทุกแขนงสาขาอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกท่านอันจะนำมาซึ่งความประทับใจและก้าวสู่ความสำเร็จด้วยกันต่อไปในอนาคต
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.