Bangpakok Hospital

ศูนย์ไตเทียม

 การให้บริการของเรา

    เป็นศูนย์ที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจนิจฉัย การรักษาตั้งแต่การป้องกัน การชลอความเสื่อมของไต จนถึงเมื่อต้องเริ่มต้นในการฟอกเลือดฯ ด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยมีเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติประจำทุกเครื่อง ระบบน้ำบริสุทธิ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากแพทยสภาและสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พร้อมทีมบุคคลากรที่เชี่ยวชาญประจำหน่วยคอยดูแลเอาใจใส่ประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย

  • อายุรแพทย์โรคไตประจำ หน่วย 2 ท่าน พร้อมทั้งทีมอาจารย์แพทย์จากภาครัฐและโรงเรียนแพทย์
  • แพทย์ ศัลยกรรมหลอดเลือด ที่พร้อมดำเนินการผ่าตัดได้ตลอดเวลา ในกรณีทำใหม่หรือต้องแก้ไขซ่อมแซมหลอดเลือด
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจประจำรพ.2 ท่านพร้อมทั้งทีมงานค่อยให้การช่วยเหลือกรณีมีเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางด้านไตเทียม ที่มี ประสบการณ์ และบุคลากรอื่นๆดูแลอย่างใกล้ชิด
  • เปิดให้บริการทุกวันโดยไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลา 06.00น-20.00น และมีรอบ18.00-23.00 น ไว้คอยให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องทำงาน หรือ ไม่มีเวลามาในช่วงกลางวัน ในอัตราค่าบริการเดียวกัน
  • จำนวนที่ให้บริการปกติ 16 เตียง แบบเตียงนอนปกติทำให้ผู้รับบริการหลับพักผ่อนได้อย่างสบายไม่เมื่อยล้า
  • มีเครื่องและเตียงสำรอง ที่หน่วยไตเทียมไว้รองรับกรณีต้องการฟอกฯเร่งด่วนหรือเครื่องเสียมีปัญหา 1 เตียง
  • มีเตียงประจำไว้บริการที่หอผู้ป่วยหนัก (ICU) ไว้รองรับกรณีผู้ป่วยหนักและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงจำนวน 4 เตียง

การใช้สิทธิ์ในการรักษา

         เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลโรคเรื้อรังที่ยาวนานและต่อเนื่อง เราเก็บค่าบริการในกรณีปกติในอัตราเดียวกันโดย สามารถใช้ได้ทุกสิทธิ์ในการรักษาโดยสามารถเบิกจ่ายตรงได้ทั้งข้าราชการกรมบัญชีกลาง ข้าราชการกทม สิทธิ์ประกันสังคม สิทธิ์สปสช. และดำเนินการออกเอกสารเบิกจ่ายสำหรับข้าราชการรัฐวิสาหกิจ กองทุนอื่นๆ

 

การให้คำแนะนำ

         สามารถติดต่อสอบถามหรือโทรมาปรึกษากับ แพทย์หรือพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมได้ในช่วงเวลา 06.00-20.00น ที่แผนกไตเทียม ชั้น ๓ รพ.บางปะกอก ๑ โทร 02-109-1111 ต่อแผนกไตเทียม 1317, 1418 ในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อผ่าน รพ.ได้ 24 ชั่วโมง

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.