Bangpakok Hospital

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก

     
     

        ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก และข้อ โรงพยาบาลบางปะกอก 1  ให้บริการดูแลรักษาอย่างครบวงจร  วินิจฉัยการรักษาอาการเกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อ โดยแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์การผ่าตัด ด้วยเทคนิคการผ่าตัดที่ทันสมัย  เช่น การผ่าตัดส่องกล้อง  แผลเล็ก เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องเอกซเรย์ ดิจิตอล , เครื่องเอกซเรย์   ซีทีสแกน 16  สไลด์ (CT Scan 16 Slide)  รวมทั้งมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีความปลอดภัยสูงสุด ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและดูแลเอาใจใสทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการดุจญาติมิตร

 รายการที่บริการ

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง , หมอนรองกระดูก
 • การต่ออวัยวะนิ้วมือ หรือ นิ้วเท้าจากอุบัติเหตุต่างๆ ด้วยวิธีจุลศัลยกรรม
 • การผ่าตัดเปลี่ยนเอ็นหัวไหล่ , เอ็นข้อเข่า , เอ็นข้อมือ หรือเอ็นเสื่อม
 • การบาดเจ็บของกระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ
 • การผ่าตัดข้อเข่าเทียม , ข้อสะโพกเทียม
 • การรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือ การออกกำลังกาย
 • เวชศาสตร์การกีฬา
 • การรักษาอาการปวดหลัง ปวดชาแขนหรือ ขา ด้วยการผ่าตัดแบบแผลเล็ก  minimal invasive surgery
 • โรคกระดูกซึ่งสืบเนื่องมากจากความผิดปกติของการทำงานของเซลล์กระดูกรวมถึงภาวะกระดูกพรุน
 • โรคและการบาดเจ็บที่เกี่ยวกับมือ
 • โรคและการบาดเจ็บที่เกี่ยวกับข้อเท้า
 • การรักษาเส้นประสาทอักเสบหรือบาดเจ็บ

  

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่

 02-109-1111 ต่อ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 โรงพยาบาลบางปะกอก 1

 

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.