Bangpakok Hospital

ศูนย์กุมารเวช

     
    

ศูนย์กุมารเวช  
        ให้ การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วย เด็กแบบองค์รวม อย่างครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ครบทุกสาขาครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กเป็นโรคทั่วไป และผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล และดูแลอย่างใกล้ชิด  รวมทั้งให้คำแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

        นอกเหนือจากทีมกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญและครบทุกสาขาพยาบาลที่ มีประสบการณ์ สูงซึ่งมีความพร้อมในการดูแลให้การรักษาศูนย์กุมารเวช ยังให้ความสำคัญในการคัดสรรอุปกรณ์ที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยบริการที่เป็นมิตรภายใต้ มาตรฐานคุณภาพ  
 

 การบริการแบบองค์รวม และครอบคลุม 

         ให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก ทั้งในส่วนการส่งเสริมสุขภาพ   การวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูพัฒนาการเด็ก โดยจัดกุมารแพทย์ทั่วไปให้การดูแล 24 ชั่วโมง ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ได้แก่ โรคหัวใจเด็ก ระบบประสาทเด็ก โลหิตวิทยาเด็ก โรคทางเดินอาหารเด็ก โรคกระดูกและข้อเด็ก โรคภูมิแพ้เด็ก โรคปอดเด็ก ศัลยกรรมเด็ก จิตเวชเด็ก ทารกแรกเกิด และผู้ป่วยวิกฤติเด็ก   มีการประสานงาน อย่างใกล้ชิดกับแพทย์ ต่างสาขาที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก อาทิ ทันตแพทย์ จักษุแพทย์ หรือแพทย์ทางด้าน หู คอ จมูก เป็นต้น  

หออภิบาลทารกแรกเกิด

         พร้อมให้การดูแลบุตรหลาน ของท่าน ตั้งแต่วินาทีแรกเกิดจนกระทั่งกลับบ้าน อย่างปลอดภัย ทั้งทารกที่คลอดปกติ และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด โดยทีมแพทย์และพยาบาล ผู้ชำนาญการด้านทารกแรกเกิด สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาในการดูแลบุตร แก่คุณแม่มือใหม่ หรือแม้แต่ผู้ที่มีประสบการณ์ ในการดูแลบุตรแล้ว โดยเน้นส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่


บริการของเรา

1.การตรวจรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะทางในเด็กครอบคลุม
    1.1 โรคหัวใจ
    1.2 โรคระบบประสาท
    1.3 โรคเลือด
    1.4 โรคผิวหนัง
    1.5 โรคระบบทางเดินอาหาร
    1.6 โรคปอด
    1.7 โรคภูมิแพ้และอิมูโนวิทยา
    1.8 ทารกแรกเกิด
    1.9 พัฒนาการเด็ก
2.บริการรับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็กโดยกุมารแพทย์
3.ตรวจวัดและสร้างเสริมพัฒนาการให้สมวัยโดยกุมารแพทย์


สิ่งอำนวยความสะดวก


1.บริการหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลลูกน้อย
2.บริการเครื่องเล่นสำหรับเด็ก


สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที

 แผนกกุมารเวช รพ.บางปะกอก 1    

 โทร. 02-109 1111 ต่อ 1444

 Email : [email protected]

ID Line : @bangpakok1hospital

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.