Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

Exclusive Program


  Exclusive Program  นอนเตรียมความพร้อมก่อนตรวจ  1 คืน
        ชุดตรวจสุขภาพสำหรับ เตรียมความพร้อมก่อนตรวจ เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อ      คัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจร่างกายเบื้องต้น ทั้งชาย/หญิง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      02–109–1111 ต่อ 1160

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.