Bangpakok Hospital

แพ็กเกจฟื้นฟูผู้สูงอายุบางปะกอกอายุรเวช


*หมายเหตุ

- ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าอาหารทางการแพทย์

- แพทย์ประเมิน 2 ครั้ง/สัปดาห์

- พยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

- ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการอาหารทางสายยาง (ที่ รพ. เตรียมไว้เท่านั้น) ,ค่าบริการ Feed อาหาร , ค่าบริการดูดเสมหะ , ค่าบริการออกซิเจน , ค่าบริการทำความสะอาดสายสวนปัสสาวะ , ค่าบริการทำแผล

- ผู้รับบริการในโครงการจะได้รับส่วนลด 20% ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกผู้ป่วยใน

โทร. 0-2109-1111 ต่อ 10138 , 10139

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.