Bangpakok Hospital

Executive Wellness Check up

 Executive Wellness Check up

   ตรวจสุขภาพเชิงป้องกันหากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีภาวะน้ำหนักเกิน เป็นโรคอ้วน บุคคลในครอบครัวมีโรคประจำตัว (เบาหวาน มะเร็ง) หรือมีอาการผิดปกติใดๆ ในร่างกาย ก็จำเป็นต้องรีบตรวจสุขภาพประจำปี

จำนวน

ทำการชำระเงิน

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.