Bangpakok Hospital

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก


 สาเหตุของโรคต้อกระจก
         สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดต้อกระจก คือ อายุที่เพิ่มขึ้นพบว่าต้อกระจกสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ช้าก็เร็วแต่จะพบมากในผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วประมาณ 80% ต้อกระจกจะเกิดจากภาวะเสื่อมตามวัยหรือจากวัยชรา โดยผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปจะเป็นต้อกระจกกันแทบทุกราย

          ผู้ป่วยโรคต้อกระจกมักมีอาการดังนี้

     มองเห็นได้ไม่ชัดเจน ภาพเบลอ หรือพร่ามัว
     ต้องใช้แสงสว่างมากขึ้นในการอ่านหนังสือหรือกิจกรรมที่ต้องใช้สายตา
     ดวงตามองเห็นในที่ที่มีแสงสลัวได้ดีกว่าแสงจ้า แพ้แสงจ้าไฟ
     มองเห็นเป็นภาพซ้อน
     มองภาพเป็นสีเหลืองหรือสีซีดจางลง
     มองเห็นเป็นวงแหวนรอบแสงไฟหรือหลอดไฟ
       ผู้ป่วยอาจเข้าใจว่าความพร่ามัวเกิดจากระดับสายตาที่มีปัญหา เช่น สายตาสั้น และนำไปสู่การเปลี่ยนแว่นตาหรือคอนแท็คเลนส์บ่อย ๆ
       ถ้ามีอาการ  เหล่านี้ แนะนำควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โทร.02-109-1111 ต่อ 1433

เพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

www.bangpakok1.com
LINE @ : goo.gl/75s9DL
Facebook : goo.gl/h6T9Qd

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.