Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. ไชยยง นิธิไชโย
ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์
เกี่ยวกับโรค:
ระบบทางเดินอาหาร

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขา : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

ตารางเวลาของแพทย์

วัน
เวลา
โรงพยาบาล
วันจันทร์
10:30 - 16:30 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
วันอังคาร
10:30 - 12:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
วันพุธ
09:00 - 16:30 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
วันพฤหัสบดี
10:30 - 12:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
วันศุกร์
10:30 - 16:30 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
วันเสาร์
10:30 - 15:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.